Pulse of love 10/12/2013

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Γιατί πρέπει να βρεις έναν άν­δρα ή μία γυναίκα για να αισθανθείς την αγάπη;

Η αγάπη υπάρχει πα­ντού στο σύμπαν. Είναι ένα στοιχείο, μια ενέργεια η οποία διαχέεται σε ολόκληρο το σύμπαν και που οι άνθρωποι μπορούν να την λάβουν με το δέρμα τους, τα μάτια τους, τα αυτιά τους, τον εγκέφαλο τους... 
Είναι μια ενέργεια, ένα ρευστό, μια πεμπτουσία που υπάρχει παντού, στους ωκεανούς, στα ποτάμια, στα βουνά, στα βράχια, στο χορτάρι, στα λουλούδια, στα δέντρα, στη γη, και, προπαντός, στον ήλιο. 
Η αγάπη είναι μια κοσμική ενέργεια απερίγραπτη στην αφθονία και την ποικιλία. Ο Θεός, που είναι τόσο γενναιόδωρος, ποτέ δεν αποφάσισε ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να τη βρουν μόνο σε ορισμένα μέρη του σώματος των γυναικών και των ανδρών. Δια­φορετικά, τι φιλαργυρία από μέρους Του! Ο Θεός είναι πολύ πιο γενναιόδωρος, πολύ πιο ανοιχτοχέρης. Μοίρασε την αγάπη σε όλη τη φύση. 


Οι αμαθείς, που την αναζητούν μόνο στον άνδρα ή τη γυναίκα, δε την βρίσκουν πάντοτε, ενώ οι Μύστες, πού την αναζητούν στο σύμπαν, δεν τη στερούνται ποτέ. Αλλά, από εκατομμύρια χρόνια, οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι να θεωρούν τα πράγ­ματα διαφορετικά και δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι δυνατό να ζουν και να αγαπούν χωρίς να έχουν τις ρίζες τους στο έδαφος.

Αναζητάτε την αγάπη, ωραία, αλλά την αναζητάτε πάντοτε εκεί όπου όλος ό κόσμος την αναζητά, στα γνωστά «σημεία» τα κληρονομημένα, τα γεμάτα φαντασία, υποτίθεται, να όμως που δεν βρίσκεται εκεί σε πληρότητα. Υπάρχει σ’ αυτά λί­γη, ναι, αλλά μόλις μερικά μόρια που δεν είναι αρκετά για να θρέψουν και να ξεδιψάσουν αυτούς πού θα ήθελαν να πιούν ολόκληρο τον ωκεανό. Λοιπόν, οι διψασμένοι πρέπει να πάνε να την αναζητήσουν αλλού.

Γιατί πρέπει να περιμένετε να βρείτε έναν άν­δρα ή μία γυναίκα για να αισθανθείτε την αγάπη; Να από πού προέρχονται οι περιορισμοί, οι δυστυχίες, οι δυσκολίες, ή εξάρτηση. Οι αληθινοί με­γάλοι Δάσκαλοι δεν μπορούν να ζήσουν όταν στερούνται την αγάπη, αλλά την αναζητούν, τη βρίσκουν και τη συλλέγουν από το σύμπαν και, στη συνέχεια, τη μοιράζουν παντού γύρω τους. 
Είναι ασταμάτητα βυθισμένοι στην αγάπη, «τρώ­νε» την αγάπη, θαυμάζουν την αγάπη, και σκέφτονται ασταμάτητα την αγάπη. Γι’ αυτό δεν έχουν ανάγκη να περιμένουν μία γυναίκα για να τούς τη δώσει, ήδη την έχουν, είναι εδώ, τούς γε­μίζει! Λοιπόν, γιατί να την αναζητήσουν αλλού; Γιατί να καταστρέψουν αυτές τις αισθήσεις πληρό­τητας για να πάνε να βάλουν σκοτούρες στο κεφά­λι τους;

Δεν είμαι ενάντια στην αγάπη, αντίθετα, λέω μόνο ότι πρέπει να μάθετε να τη βρίσκετε παντού, γιατί ή αγάπη είναι παντού. Όπως ή δροσιά. Τι είναι ή δροσιά; Είναι το νερό πού εξατμίζεται στην ατμόσφαιρα και που δεν γίνεται ορατό παρά όταν συμπυκνώνεται το πρωί πάνω στα φυτά. Μάλι­στα, να, η δροσιά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα είδος συμπυκνωμένης αγάπης... Και οι ακτίνες του ήλιου; Ένα είδος προβαλλόμενης αγάπης... 
Όλα είναι αγάπη στη φύση!

Η πηγή, η πραγματική πηγή της αγάπης, είναι ο Θεός. Μα δεν υπάρχει, πιο κοντά μας, μία θαυμά­σια εικόνα της θείας πηγής; Ναι, υπάρχει και είναι ο ήλιος, που είναι επίσης μία τόσο απέραντη και γενναιόδωρη πηγή! Παρατηρήστε, όλη ή φύση επωφελείται από την παρουσία του, γιατί είναι αυτός πού, με την αγάπη του, διαχέει τη ζωή στα χορτάρια, τα φυτά, τα δέντρα... 
Τα φυτά είναι συ­νέχεια εκτεθειμένα στο φως του και από αυτά εμείς, κατόπιν, παίρνουμε τη ζωή. Γι’ αυτό ο μα­θητής, που εύχεται να μάθει τι είναι η πραγματική ζωή, η πραγματική θεία αγάπη, πηγαίνει στην πη­γή, στον ήλιο, και κοιτάζοντας τον, διαλογιζόμενος, αγαπώντας τον, βάζοντας τον όλο και πιο πο­λύ μέσα του (σαν ένας καρπός που είναι εκτεθειμέ­νος στον ήλιο), συλλέγει αυτά τα ζωογόνα μόρια πού μπορεί στη συνέχεια να μοιράσει σε άλλους για να τούς αναζωογονήσει, να τούς φωτίσει. Αυτή είναι ή πραγματική αγάπη, κι όχι μόνο να αγκαλιάζετε τούς άνδρες ή τις γυναίκες και να κοιμάστε μ’ αυτούς.

Προς το παρόν, ο ήλιος δεν σας λέει τίποτε, αλλά θα δείτε, όταν θα έχετε χύσει πολλά δάκρυα και θα έχετε χάσει πολλά από τα φτερά σας, θα αρχίσετε, επιτέλους, να αναζητάτε αυτή την αγάπη του ήλιου, γιατί αυτός, τουλάχιστο, δεν σας κάνει να υποφέρετε, δεν σας παίρνει τίποτα, αντίθετα, σας δίνει! 
Αλλά ξέρω γιατί οι άνδρες και οι γυναί­κες δεν αναζητούν την αγάπη στον ήλιο, γιατί δεν υποφέρουν κοντά του, κι αυτοί, έχουν ανάγκη να υποφέρουν. Μα ναι! Τότε, για να βρουν αυτούς τους πόνους, αναζητούν άνδρες ή γυναίκες. Εκεί, είναι σίγουρο ότι θα βρουν δυσκολίες... Ενώ κο­ντά στον ήλιο, ποτέ... Εκτός αν είστε χωρίς καπέλο, τότε, φυλαχτείτε μην πάθετε καμιά ηλίαση!

Τώρα, καταλάβετε με καλά, αυτά πού λέω εδώ δεν σημαίνουν ότι καταδικάζω τις σεξουαλικές σχέ­σεις. Ο ρόλος μου είναι πολύ πιο δύσκολος απ’ ό,τι νομίζετε. Είμαι ένας εκπαιδευτής, ένας πνευματικός οδηγός, κι αν εκθέτω αυτό το θέμα όπως τώρα, είναι γι’ αυτούς πού είναι ικανοί να πάνε πιο μακριά, στην κατανόηση τής αγάπης. Οι άλλοι όμως, θεέ μου, ας κάνουν ό,τι μπορούν.

Όταν βλέπω κάποιον που είναι γιγαντόσωμος σαν ένα μαστόδους, δεν του λέω να ζήσει σαν ένας ασκητής. Δεν είμαι φανατικός. Ξέρω ότι το θέμα της αγάπης και της σεξουαλικότητας πρέπει να λυθεί για τον καθένα σύμφωνα με τη φύση του. Λοιπόν, αυτούς πού έχουν τις ικανότητες να τελειοποιηθούν, οφείλω να τούς βοηθήσω, να τούς δώσω μεθόδους, αν όχι, θά πελαγώσουν και είναι κρίμα. Έχω δει πολλούς ανθρώπους πού αναζητούσαν κάτι χωρίς να ξέρουν και οι ίδιοι τι ζητούσαν, και καθώς κανείς δεν ήταν ικανός να τούς φωτίσει, καταντούσαν να χάνονται.

Όμως, όσοι είναι παντρεμένοι, έχουν συζυγικά καθήκοντα. Λέω πάντα ότι, πάνω σ’ αυτό το θέμα των σεξουαλικών σχέσεων, τα ζευγάρια πρέπει να παίρνουν αποφάσεις μαζί. Τονίζω, όχι χωριστά, μαζί. Δυστυχώς, δεν συμβαίνει πάντα έτσι. Ή θα είναι η γυναίκα δυστυχισμένη γιατί ο σύζυγός της αποφασίζει ξαφνικά να ζήσει σαν ασκητής και τη βλέπει σαν μια ενσάρκωση του Διαβόλου, ή θα είναι ο σύζυγος που υποφέρει γιατί η γυναίκα του κάνει την «άγια». Είναι να εύχεται κανείς ώστε, ακόμη και παντρεμένοι, οι άνδρες και οι γυναίκες να μπορούν να πνευματοποιούν, να εξυψώνουν την αγάπη τους, αλλά με τη συγκατάθεση ο ένας του άλλου.

Πρώτα - πρώτα, επαναλαμβάνω, πρέπει και οι δύο, ο άνδρας και η γυναίκα, να είναι σύμφωνοι, και ύστερα, πρέπει προοδευτικά να προχωρούν, να μην σταματούν ξαφνικά κάθε σχέση, με την πρώτη, γιατί θα αρρωστήσουν. φανταστείτε κάποιον που καπνίζει τέσσερα πακέτα τσιγάρα την ημέρα· αν σταματήσει ξαφνικά να καπνίζει, θα υποφέρει τόσο ώστε αυτό θα γίνει μαρτύριο. Αν όμως το κάνει προοδευτικά, ο οργανισμός του θα συνηθίσει και, μία μέρα, θα μπορεί μάλιστα να κόψει εντελώς το κάπνισμα χωρίς να υποφέρει Μάλιστα, για όλα πρέπει να ξέρετε πώς να αρχίσετε.

Βέβαια, δεν είμαι αρκετά αφελής για να πιστέ­ψω ότι αυτά που λέω απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Σε εκατομμύρια και εκατομμύρια ανθρώ­πους είναι ζήτημα αν υπάρχουν δυο ή τρεις πού να είναι έτοιμοι να καταλάβουν πραγματικά τι είναι ή αγάπη, και να τη ζήσουν. Βλέπετε, αυτή είναι η πραγματικότητα, η θλιβερή πραγματικότητα. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος για να μη διαφωτίζετε αυτούς τούς δύο ή τρεις ώστε να πάρουν κουρά­γιο, εμπιστοσύνη και δύναμη, αντί να αμφιβάλλουν, να διστάζουν και να γυρίζουν πίσω για να ενωθούν με τον όχλο των αδυνατών, των πρωτό­γονων, των αισθησιακών. Είμαι υποχρεωμένος να μιλώ έτσι, όχι για όλο τον κόσμο, αλλά για μετρικούς που αναζητούν καινούργιους δρόμους.


ΑΪΒΑΝΧΩΒ
Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 

Ή Ο ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΔΡΑΚΟΣ