Pulse of love 10/12/2013

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Διαλύοντας το Πονόσωμα

Μέρος τρίτο

Ας συνοψίσουμε λοιπόν αυτήν τη διαδικασία. Εστίασε την προ­σοχή σου στο συναίσθημα μέσα σου. Γνώριζε ότι είναι το πονόσωμα. Δέξου ότι είναι εκεί. Μη σκέφτεσαι γύρω από αυτό - μην αφήσεις το συναίσθημα να μετατραπεί σε σκέψη. Μην κρίνεις και μην αναλύεις. Μη φτιάξεις μια ταυτότητα για τον εαυτό σου απ' αυτό. Μείνε παρών και συνέχισε να είσαι παρατηρητής αυτού που συμβαί­νει μέσα σου. Απόκτησε επίγνωση όχι μόνο του συναισθηματικού πόνου, αλλά και "εκείνου που παρατηρεί", του σιωπηλού θεατή. Αυτή είναι η δύναμη του Τώρα, η δύναμη της δικής σου συνειδητής παρουσίας. Έπειτα, δες τι θα συμβεί. 

Για πολλές γυναίκες, το πονόσωμα ξυπνάει ιδιαίτερα τη χρονι­κή περίοδο πριν την έμμηνο ρύση. Αργότερα θα μιλήσω με περισσό­τερες λεπτομέρειες γι' αυτό, καθώς και για το λόγο για τον οποίο συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή θα πω μόνο τούτο: αν μπορείς να μείνεις σε εγρήγορση, παρούσα στο Τώρα εκείνο το χρονικό διάστημα και να παρατηρείς ό,τι νιώθεις μέσα σου, αντί να του επιτρέπεις να σε κυριεύει, τότε σου δίνεται μια ευκαιρία για την πιο δυναμική πνευμα­τική άσκηση. Σου δίνεται η δυνατότητα να μεταστοιχειώσεις πολύ γρήγορα όλο τον πόνο του παρελθόντος.


Ταύτιση του εγω με το πονόΣωμα
Η διαδικασία που μόλις περιέγραψα είναι εξαιρετικά δυναμική, κι όμως απλή. Θα μπορούσε να διδαχτεί ακόμα και σ' ένα μικρό παι­δί, κι ελπίζω ότι κάποια μέρα θα είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Όταν έχεις καταλάβει τη βασική αρχή τού να είσαι παρών ως παρατηρητής αυτού που συμβαί­νει μέσα σου - και το "κατανοείς" βιώνοντάς το - τότε έχεις στη διάθεσή σου το πιο δραστικό μεταμορφωτικό εργαλείο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι αρνιέμαι πως μπορεί να αντιμετωπίσεις μια έντονη εσωτερική αντίσταση στην αποταύτιση από τον πόνο σου. Αυτό θα συμβεί, ιδιαίτερα αν έχεις ζήσει στενά δεμένος με το συ­ναισθηματικό πονόσωμα σου για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου και αν ολόκληρη η αίσθηση του εαυτού σου, ή ένα μεγάλο μέ­ρος της, έχει επενδυθεί σ' αυτό. Τότε έχεις κατασκευάσει ένα δυστυχισμένο εαυτό από το πονόσωμα σου και πιστεύεις ότι αυτό το αποκύημα του νου σου είναι αυτός που είσαι. 
Σ' αυτή την περίπτωση, ο ασυνείδητος φόβος σου μήπως χάσεις την ταυτότητά σου θα δη­μιουργήσει ισχυρή αντίσταση σε κάθε προσπάθεια αποταύτισης. Με άλλα λόγια, θα προτιμούσες να πονάς - να είσαι το πονόσωμα σου - παρά να κάνεις ένα άλμα στο άγνωστο και να ρισκάρεις να χάσεις αυτό τον οικείο, δυστυχισμένο εαυτό.
Αν ισχύει αυτό για σένα, παρατήρησε την αντίσταση μέσα σου. Παρατήρησε την προσκόλληση στον πόνο σου. Να είσαι σε μεγάλη εγρήγορση. Παρατήρησε την αλλόκοτη ηδονή που αντλείς από τη δυ­στυχία σου. Παρατήρησε την καταπιεστική παρόρμηση να μιλάς γι' αυτήν ή να τη σκέφτεσαι. Η αντίσταση θα πάψει αν την κάνεις συνει­δητή. Τότε μπορείς να οδηγήσεις την προσοχή σου μέσα στο πονόσωμα, να μείνεις παρών ως μάρτυρας κι έτσι να ξεκινήσεις τη μεταστοιχείωσή του.

Μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει για λογαριασμό σου. Όμως, αν είσαι αρκετά τυχε­ρός και μπορέσεις να βρεις κάποιον που να είναι έντονα συνειδη­τός, αν μπορείς να είσαι μαζί του και να συναντηθείς μαζί του στην κατάσταση της παρουσίας, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει και να επι­ταχύνει τη διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο, το δικό σου φως θα δυ­ναμώσει γρήγορα.
Όταν βάλεις ένα κούτσουρο που μόλις έχει αρχίσει να καίγεται δίπλα σε κάποιο που φλέγεται μανιασμένα και μετά από λίγο τα χω­ρίσεις, τότε το πρώτο θα καίγεται με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Στο κάτω-κάτω, είναι η ίδια φωτιά που καίει και τα δύο. Το να είσαι μια τέτοια φωτιά είναι μια από τις λειτουργίες ενός πνευματικού δασκά­λου. Κάποιοι θεραπευτές μπορεί επίσης να έχουν την ικανότητα να λειτουργούν μ' αυτό τον τρόπο, με την προϋπόθεση ότι έχουν πάει πέρα από το επίπεδο του νου και ότι μπορούν να βρίσκονται σε μια κατάσταση έντονης παρουσίας όταν εργάζονται μαζί σου.


Eckhart Tolle
"Η δύναμη του Τώρα"