Pulse of love 10/12/2013

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

Η δύναμη της προσευχής

Επειδή δεν ξέρουμε ποια είναι τα σχέδια του Κυρίου για το άτομό μας, πρέπει να Του τα ζητάμε, και μάλιστα αν δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε καθαρά, πρέπει να Τον ικετέψουμε λέγοντας: «Κύριε, αν δεν μπορώ να καταλά­βω, τουλάχιστον κάνε ό,τι πρέπει: σπρώξε με, έστω και τυφλά, έστω και εν άγνοια μου, να εκπληρώ το θέλημά Σου, χρησιμοποίησε με, άρπαξε με, μπες μέσα μου, και κάνε με σπίτι Σου».

Καμιά φορά δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου σε μία ορισμένη στιγμή. Γνωρίζουμε, βέβαια, τη γενική κατεύθυνση, είναι πάντοτε το καλό. Η αφιλοκέρδεια, ή θυσία, ή αγάπη, ή αυταπάρνηση, ή καλοσύνη, ή γενναιοδωρία, κλπ.... 
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις πού δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τη θέληση του Θεού. Τότε, επειδή δεν έχουμε διορατικότητα, διαύγεια, πρέπει να λέμε: «Θεέ μου, ας γίνει το θέλημά Σου. Έστω και χωρίς να το νιώθω: σπρώξε με εκεί πού θέλεις Εσύ». Όλοι οι άνθρωποι δεν βλέπουν καθαρά, δεν έχουν πολύ καθαρές ιδέες, ακριβώς, για τη χρησιμότητα αυτού πού θέλουν ν’ αναλάβουν. Καμιά φορά πραγματοποιούν τα σχέδια του Θεού στα τυφλά.


Οφείλετε, λοιπόν, να παρακαλείτε τον Ουρανό και να απαιτείτε, ακόμα και με απειλές, ώστε, μία μέρα. επιτέλους, ο Κύριος να σας χρησιμοποιήσει. Να λέτε: 
«Να, επιτέλους κατάλαβα: δεν γίνεται τίποτα με την κατώτερη φύση μου, είναι πεισματάρα, στενοκέφαλη, σκληρή, φθαρ­τή, δεν θα τα καταφέρω να την αλλάξω. 
Ω! ουράνιες Οντότητες, αντικαταστήστε τη, στείλτε μου τα πιο τέλεια όντα, τα πιο θαυμάσια, για να εγκατασταθούν μέσα μου, και να με οδηγούν, να με μορφώνουν, και να διευθύνουν τη ζωή μου! Αφού αιώνες και χιλιετηρίδες δεν θα αρκούσαν για να την αλλάξουν, τότε δέστε τη, αντικαταστήστε τη με φωτεινά πνεύματα πού να είναι ικανά να τη δαμάσουν και κάντε όπως, παρά τη θέλησή μου, κατορθώσω και πραγματοποιήσω το σχέδιό σας».

Όταν προσεύχεστε: «Κύριε Θεέ, αντικαταστήστε την προσωπικότητά μου, πάρε εσύ ο ίδιος τη διεύθυνση τής ζωής μου», δεν ενεργείτε μόνο στο φυσικό επίπεδο, στο υλικό μόρια του σώματός σας, αλλά, προπαντός, στη μνή­μη των κυττάρων, οι τυπωμένες πλάκες και οι παλιές συ­νήθειες αντικαθίστανται από τις καινούργιες ικανότητες και από άλλες ιδιότητες και αρετές. 

Να μία από τις κα­λύτερες προσευχές που υπάρχουν στον κόσμο. Όλες οι άλλες περιέχουν ένα προσωπικό στοιχείο, ένα συμφέρον, έναν υπολογισμό —θέλετε να καλοπιάσετε τον Κύριο — ενώ μ' αυτήν εδώ βάζετε σε ένα χαρτί όλη σας τη ζωή και λέτε: 
«Να Κύριε, είμαι έτοιμος να πεθάνω, μπορείς να μου πάρεις τη ζωή, να με εξαφανίσεις, στείλε μου όμως ουράνιες οντότητες για να αντικαταστήσουν την κατώτερη φύση μου».


Τα αποτελέσματα της προσευχής
Λέτε πώς προσεύχεστε, πώς διαλογίζεστε, αλλά ότι δεν έχετε αποτελέσματα. Να ένα πολύ απλό μέσον, αλλά πολύ αποτελεσματικό, για να ενώνεστε με τον Κύριο. Τη στιγμή πού θέλετε να προσευχηθείτε, δημιουργείτε μία ει­κόνα. 
Εικόνα από πολλά διασκορπισμένα σ' ολόκληρο τον κόσμο πνεύματα πού, εκεί όπου βρίσκονται, ετοιμάζονται να συγκεντρωθούν στο Δημιουργό. Με τη σκέψη ενώνε­στε  μ' αυτά τα πνεύματα για να προσευχηθείτε μαζί τους. Έτσι ή φωνή σας δεν είναι πια απομονωμένη στην έρημο τής ζωής και εκλιπαρείτε τον Ουρανό μαζί με χιλιάδες αλλά φωτεινά πνεύματα. 
Μία τέτοια προσευχή πάντοτε εισακούεται χάρη στη συλλογικότητα και επωφελείστε κι εσείς επίσης Είναι επειδή ενεργείτε μόνος, πού ή σκέψη σας δεν φτάνει στο σκοπό της και σάς επιστρέφεται.. 
Το μυστικό είναι να ενώνεστε με όλους αυτούς πού προσεύχονται, για­τί σε κάθε στιγμή, κάπου στον κόσμο, υπάρχουν όντα πού προσεύχονται.


ΑΪΒΑΝΧΩΒ
«Η ΝΕΑ ΓΗ»