Pulse of love 10/12/2013

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

0 Aριθμόs του Πεπρωμένου

Το όνομά μας έχει νόημα, μας λέει σε τι θα πετύχουμε περισσότερο σ’ αυτή τη ζωή. Mας δείχνει την καλύτερη δυνατή κατεύθυνση, τα κύρια επιτεύγματά μας και τον τρόπο πραγματοποίησης των ονείρων μας. Το όνομά μας δείχνει το πεπρωμένο μας

Ο Αριθμός του Πεπρωμένου μας λέει πως πρέπει να ζούμε και τι πρέπει να εκπληρώσουμε και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Τόσο οι ευκαιρίες όσο και οι εσωτερικές δυνάμεις θα προέλθουν απ’ αυτό τον Αριθμό. Περιγράφει τον τομέα της ζωής που πρέπει να εξερευνήσετε, να αναπτύξετε και να αγκαλιάσετε, προκειμένου η ψυχή σας να αναπτυχθεί, να φθάσει το πλήρες δυναμικό της σ’ αυτή τη ζωή και τέλos να αγγίξετε την ολοκλήρωση. Είστε έτοιμοι να γνωρίσετε το πεπρωμένο σας; 


Ποιο είναι το Πεπρωμένο σας;
Αν κάποιος σας έλεγε ότι ζώντας μ’ έναν συγκεκριμένο τρόπο θα είναι σχεδόν εγγυημένη η επιτυχία σας, δεν θα θέλατε να μάθετε ποιος είναι αυτός ο τρόπος; Τώρα μπορείτε να τον μάθετε, γιατί το μόνο που χρειάζεται να ξέρετε είναι ο Αριθμός του Πεπρωμένου σας. Το όνομά σας είναι ένα δονητικό ενεργειακό πρότυπο που εκφράζει την κατεύθυνση της ζωής σας κι απ’ αυτό βρίσκουμε τον Αριθμό του Πεπρωμένου. Μ’ αυτό τον τρόπο, ο αριθμός που προκύπτει από το όνομά σας θα σας δώσει το δικό σας προσωπικό κοσμικό κώδικα επιτυχίας.
Οι αριθμολόγοι συνεχίζουν να εξετάζουν, αν τα ονόματα είναι τυχαία ή τα επέλεξαν υποσυνείδητα οι γονείς μας από μια παρόρμηση που οφείλεται σ’ ένα θεϊκό σχέδιο για τη ζωή μας. Πιστεύουμε ότι δεν μας δόθηκε τυχαία το όνομά μας. Τα ορθο­γραφικά λάθη και οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής αποτελούν απλώς μέρος μιας δια­δικασίας «λεπτών ρυθμίσεων» που έχει σαν σκοπό να μας δώσει την πραγματικά αντιπροσωπευτική για μας δόνηση.

Τι Αποκαλύπτει ο Αριθμός του Πεπρωμένου
Το σκοπό της ζωής σας.
Πώς πρέπει να ζείτε και τι πρέπει να εκπληρώσετε.
Tις ευκαιρίες σας για επιτυχία.
Την πνευματική αποστολή σας.
Tις ιδιότητες και τον τρόπο ζωής που πρέπει να αναπτύξετε.
Για ποιο δρόμο σας προορίζει το πεπρωμένο σας.
Το στόχο που επιδιώκετε σε αυτή τη ζωή.
Το είδος της δουλειάς που θα ήταν μια φυσική έκφραση της Πoρείας Ζωής σας 


Πώς θα Βρείτε τον Αριθμό του Πεπρωμένου σας
.
Ο Αριθμός του Πεπρωμένου υπολογίζεται από το όνομα που σας δόθηκε, όταν γεννηθήκατε. Παραδοσιακά, το όνομα που εμφανίζεται στο πιστοποιητικό γεννήσεως είναι αυτό που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε τον Αριθμό του Πεπρωμένου καθώς και τον Αριθμό της Ψυχής και τον Αριθμό της Προσωπικότητας. Μιλάμε, λοιπόν, για το πλήρες όνομά σας ακόμη κι αν δεν το χρησιμοποιείτε ποτέ, το απεχθάνεστε ή το κρύβετε από όλoυς!

Υπολογισμός του Αριθμού του Πεπρωμένου
Γράψτε το πλήρες όνομά σας και αντιστοιχήστε τους σωστούς αριθμούς σε κάθε γράμμα.
Προσθέστε τους αριθμούς κάθε ονόματος χωριστά. Το άθροισμα μπο­ρεί να είναι διψήφιο.
Κάντε αναγωγή στους διψήφιους αριθμούς για να βρείτε το μονοψήφιο ριζικό αριθμό για κάθε όνομα, αλλά προσέξτε μήπως κάποιος από τους διψήφιους αριθμούς είναι Κυρίαρχος Αριθμός ή Καρμικός Αριθμός.
Προσθέστε μεταξύ τους, τους μονοψήφιους ριζικούς αριθμούς του μι­κρού ονόματος και του επωνύμου (και του μεσαίου ονόματος, ή των μεσαίων ονομάτων, αν υπάρχουν).
Κάντε αναγωγή στο διψήφιο άθροισμα για να βρείτε το μονοψήφιο ριζικό αριθμό -εκτός, αν το αποτέλεσμα είναι ένας Κυρίαρχος Αριθμός (11, 22 ή 33).

Σας δίνουμε τον πίνακα με την αντιστοιχία γραμμάτων-αριθμών.


Τα Λατινικά Γράμματα και οι Αριθμοί τους

1 2 3 4 5 6 7 8 9   
A Β C D Ε F G Η I   
J Κ L    Μ Ν 0 Ρ Q R   
S Τ U V W X Υ  Z  Τα Ελληνικά Γράμματα και οι Αριθμοί τους   
1    2    3    4      5     6    7     8    9   
A    Β    Γ    Δ     Ε    -     Ζ     Η    θ     
I     Κ    Λ    Μ    Ν     Ξ    0     Π   
Ρ    Σ    Τ    Υ     Φ    X    ψ     Ω  


Για τον υπολογισμό του Αριθμού του Πεπρωμένου, θα χρησιμοποιή­σουμε ένα τυχαίο παράδειγμα
Πρώτα, υπολογίζουμε κάθε όνομα ξεχωριστά, αντιστοιχίζοντας το σωστό αριθμό σε κάθε γράμμα.

Δ -Ε -Σ -Π -Ο -Ι -Ν -Α           Π -Α -Λ -Α -Μ -Α -Ρ -Η
4  -5 -2 -8 -7 -1 -5 -1           8 -1 -3  -1 -4 -1 -1 -8
 Αριθμός 33                         Αριθμός  27 (2+7) = 9

Μετά προσθέτουμε τους αριθμούς στο κάθε όνομα ξεχωριστά και τους αναγάγουμε σε μονοψήφιο αριθμό. Στο παράδειγμα μας το 33 είναι κυρίαρχος αριθμός όπως το 11 και το 22 οπότε δεν κάνουμε την αναγωγή. Οποιοσδήποτε άλλος αριθμός προκύπτει τον αναγάγουμε σε μονοψήφιο όπως αυτόν του επιθέτου. 
Αριθμός Πεπρωμένου: 33 + 9 = 42 = 4+2 = 6

Αντιστοιχήστε με προσοχή τους αριθμούς στα γράμματα. Αν παραλείψετε ένα γράμμα ή του δώσετε λάθος αριθμό θα υπάρχει μεγάλη διαφορά στο τελικό σας αποτέλεσμα.


Μια Περιπλάνηση στους Αριθμούς του Πεπρωμένου
Όπως είπαμε στην αρχή του κεφαλαίου, ο Αριθμός του Πεπρωμένου στηρίζεται στο όνομά μας και μας δείχνει το δονητικό ενεργειακό πρό­τυπο που επηρεάζει την κατεύθυνσή μας στη ζωή. Μπορείτε να θεωρή­σετε τον Αριθμό του Πεπρωμένου σαν έναν προσωπικό σας κωδικό επιτυχίας. Υπολογίσατε τον Αριθμός του Πεπρωμένου σας; Αν ναι, είστε έτοιμοι να δείτε τι αποκαλύπτει αυτός ο Αριθμός για σας.

Αριθμός Πεπρωμένου 1
Με Αριθμό Πεπρωμένου 1, η αποστολή σας στη ζωή είναι να αναπτύξετε τον εαυτό σας και να γίνετε ηγέτης. Ο σκοπός σας είναι να είστε θαρρα­λέοι, να παίρνετε πρωτοβουλίες, να είστε ανεξάρτητοι, πρωτότυποι, εφευ­ρετικοί και να παίρνετε τον έλεγχο. Όλα αυτά αναπτύσσουν το γνώθι σ’ αυτόν, τη θέληση και την αποφασιστικότητά σας.
Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη ζωή σας θα σας διδάξουν να στέ­κεστε στα πόδια σας, να σκέφτεστε ανεξάρτητα και να εξατομικεύσετε το χαρακτήρα σας. Νέες ιδέες, νέα πράγματα και μοναδικές δραστηριότητες θα σας δώσουν μια σημαντική ευκαιρία να προχωρήσετε στην εκπλήρωση του πεπρωμένου σας. Ακόμη κι αν σας λείπει η αυτοπεποίθηση ή δεν θέλετε να ρισκάρετε, καλείστε και πάλι να αγκαλιάσετε το πεπρωμένο σας.
Και το πεπρωμένο σας, σάς προορίζει για ηγέτη. Γίνετε ηγέτες και διδάξετε την ηγεσία.


Αριθμός Πεπρωμένου 2
Με Αριθμό Πεπρωμένου 2, η αποστολή σας στη ζωή είναι η δημιουργία αρμονίας. Ο σκοπός σας είναι να βρείτε ισορροπία, να επιδιώξετε την συνεργασία και να είστε ένας υπομονετικός ομαδικός παίχτης - όλα αυτά για να αναπτύξετε την αίσθηση των σχέσεων με τους άλλους.
Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη ζωή σας θα σας διδάξουν να είστε ήπιοι και συναισθηματικά δεκτικοί. Με την προσαρμοστικότητα και την πειθώ, θα έχετε μεγαλύτερες ευκαιρίες να κινηθείτε προς το πεπρω­μένο σας. Ακόμη κι αν είστε παθητικοί ή αναποφάσιστοι, καλείστε και πάλι να αγκαλιάσετε το πεπρωμένο σας.
Το πεπρωμένο σας, σας προορίζει για ειρηνοποιό. Εκπληρώστε το και μοιραστείτε το με άλλους.


Αριθμός Πεπρωμένου 3
Με Αριθμό Πεπρωμένου 3, η αποστολή σας στη ζωή είναι να ενεργο­ποιείτε και να εμπνέετε. Ο σκοπός σας είναι να ενθαρρύνετε τους άλλους μέσα από την αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό σας, χρησιμοποιώντας την έμπνευση και τη δημιουργικότητά σας, για να εξαπλώνετε τη χαρά και στους άλλουs γύρω σας.
Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη ζωή σας θα σας διδάξουν να εκφράζετε τα συναισθήματά σας μέσα από το χάρισμα του λόγου κι αν είστε ανέμελοι και πνευματώδες θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες να κι­νηθείτε πρoς το πεπρωμένο σας. Ακόμη κι αν είστε κυκλοθυμικοί ή επικριτικοί, καλείστε και πάλι να αγκαλιάσετε το πεπρωμένο σας.
Το πεπρωμένο σας είναι να εκφράζεστε. Μιλήστε λοιπόν, ζήστε θετικά και ενθαρρύνετε τους άλλoυs.


Αριθμός Πεπρωμένου 4
Με Αριθμό Πεπρωμένου 4, η αποστολή σας στη ζωή είναι να οικοδομείτε αξιόλογα και με διάρκεια. Ο σκοπός σας είναι να είστε πρακτικοί και να κάνετε τη σκληρή δουλειά, ενώ ταυτόχρονα διατηρείτε στη ζωή σας την τάξη και τις συμβάσεις, ώστε να υπάρχει ασφάλεια.
Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη ζωή σας θα σας διδάξουν να εκφράζετε παραδοσιακές αξίες κι αν είστε πιστοί και σταθεροί, θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες να κινηθείτε πρoς το πεπρωμένο σας. Ακόμη κι αν είστε ξεροκέφαλοι ή καχύποπτοι, καλείστε και πάλι να αγκαλιάσετε το πεπρωμένο σας.
Το πεπρωμένο σας είναι να διαχειρίζεστε και να οργανώνετε. Δημιουρ­γήστε θεμέλια και χτίστε πάνω τους.


Αριθμός Πεπρωμένου 5
Με Αριθμό Πεπρωμένου 5, η αποστολή σας είναι να προσαρμόζεστε, να αλλάζετε και να προοδεύετε. Ο σκοπός σας είναι να αγκαλιάσετε την ελευθερία και να ακολουθήσετε την περιέργειά σας, όπου αυτή σας οδηγεί, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιείτε τις δυνατότητές σας και το μαγνητισμό σας για να συνεχίσετε την πορεία σας.
Οι ευκαιρίες, που θα παρουσιαστούν στη ζωή σας, θα σας διδάξουν να εκφράζετε την επινοητικότητά σας κι αν ζείτε σαν ελεύθερο πνεύμα, θα έχετε περισσότερεs ευκαιρίες για να κινηθείτε πρoς το πεπρωμένο σας. Ακόμη κι αν είστε γεμάτοι ένταση ή δυσαρέσκεια, καλείστε και πάλι να αγκαλιάσετε το πεπρωμένο σας.
Το πεπρωμένο σας είναι η απελευθέρωση και η ελευθερία. Προχωρήστε και αγκαλιάστε την αλλαγή.


Αριθμός Πεπρωμένου 6
Με Αριθμό Πεπρωμένου 6, η αποστολή σας στη ζωή είναι να υπηρετείτε. Ο σκοπός σας είναι να φροντίζετε την οικογένεια και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιείτε την αγάπη σας για την ομορφιά και τη συνεργασία, προκειμένου να δημιουργήσετε αρμονία γύρω σας.
Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη ζωή σας θα σας διδάξουν να εκφράζετε γενναιοδωρία κι αν προσφέρετε παρηγοριά στους άλλoυς, θα σας δοθούν μεγάλες ευκαιρίες να κινηθείτε προς το πεπρωμένο σας. Ακόμη κι αν είστε εξαρτημένοι από τους άλλους ή αν έχετε την τάση να γίνεστε μάρτυρες, καλείστε και πάλι να αγκαλιάσετε το πεπρωμένο σας.
Το πεπρωμένο σας είναι να φροντίζετε και να βελτιώνετε. Αγάπη με ισορροπία.


Αριθμός Πεπρωμένου 7
Με Αριθμό Πεπρωμένου 7, η αποστολή σας στη ζωή είναι να αναλύετε και να αναζητάτε. Ο σκοπός σας είναι να σκάβετε βαθιά και να συλλογί­ζεστε ό,τι βλέπετε, χρησιμοποιώντας τις ερευνητικές σας ικανότητες και την τελειομανία σας, ώστε να βρείτε εσωτερική σοφία.
Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη ζωή σας θα σας διδάξουν να εκφράζετε τις διεισδυτικές παρατηρήσεις σας κι αν είστε βαθυστόχαστοι και οξυδερκείς, θα έχετε μεγάλες ευκαιρίες για να κινηθείτε προς το πε­πρωμένο σας. Ακόμη και αν είστε κυνικοί ή σκεπτικιστές, καλείστε και πάλι να αγκαλιάσετε το πεπρωμένο σας.
Το πεπρωμένο σας είναι να επιμορφώσετε τον κόσμο. Εξειδικευθείτε και διδάξτε τη σοφία σας


Αριθμός Πεπρωμένου 8
Με Αριθμό Πεπρωμένου 8, η αποστολή σας στη ζωή είναι να αποκτήσετε κυριαρχία πάνω στον εαυτό σας. Ο σκοπός σας είναι να πετύχετε στις επιχειρήσει; και την οργάνωση, χρησιμοποιώντας τις ικανότητές σας.
Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη ζωή σας θα σας διδάξουν να εκφράζετε την αυθεντικότητά σας και να ανακαλύψετε τη δύναμή σας κι αν είστε οραματιστές θα σας δοθούν μεγάλες ευκαιρίες να κινηθείτε προς το πεπρωμένο σας. Ακόμη κι αν είστε ανελέητοι ή τυραννικοί, καλείστε και πάλι να αγκαλιάσετε το πεπρωμένο σας.
Το πεπρωμένο σας είναι η υλική επιτυχία. Βγείτε στον κόσμο και κάντε αυτό για το οποίο γεννηθήκατε, γίνετε έvας μεγάλος ηγέτης.


Αριθμός Πεπρωμένου 9
Με Αριθμό Πεπρωμένου 9, η αποστολή σας στη ζωή είναι να τελειοποιείτε και να αγαπάτε χωρίς όρους. Ο σκοπός σας είναι να επιδιώκετε την πα­γκόσμια αδελφοσύνη, χρησιμοποιώντας την ανιδιοτέλεια, την ευαισθησία και τη θεραπευτική σας τέχνη.
Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη ζωή σας θα σας διδάξουν να μετασχηματίζετε και να θεραπεύετε κι αν ανέχεστε και συγχωρείτε τους άλλους, θα σας δοθούν μεγάλες ευκαιρίες για να κινηθείτε προς το πε­πρωμένο σας. Ακόμη και αν είστε εύπιστοι ή μισαλλόδοξοι, καλείστε και πάλι να αγκαλιάσετε το πεπρωμένο σας.
Το πεπραγμένο σας είναι να κινηθείτε προς ανοιχτούς ορίζοντες. Βγείτε στον κόσμο και βοηθήστε τους ανθρώπους.


Κυρίαρχος Αριθμός Πεπρωμένου 11/2
Με έναν Κυρίαρχο Αριθμό Πεπρωμένου 11/2, π ειδική αποστολή σας στη ζωή είναι να εμπνέετε και να εξυψώνετε τους άλλους. Σαν παλιά ψυχή που είστε, ο σκοπός σας είναι να αποδεχθείτε και να εκπληρώσετε το πεπρωμένο σας, όπως επίσης και να αναγνωρίσετε ότι η δημιουργία και διαισθητικές σας ικανότητες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για το καλό ms ανθρωπότητας. Η δουλειά σας είναι να αναμορφώσετε, να εξυψώσετε και να μεταμορφώσετε τη ζωή των άλλων.
Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη ζωή σας θα σας μάθουν να εκφράζετε τη διδακτική σας ικανότητα και να στέκεστε στο ύψos των προ­κλήσεων, έστω κι αν νιώθετε ότι περνάτε μια δοκιμασία. Αν μπείτε στη δημόσια ζωή και στο φως των προβολέων, θα σας δοθούν μεγάλες ευκαιρίες για να κινηθείτε προς το πεπρωμένο σας. Ακόμη κι αν είστε ανυπόμονοι, επικριτικοί ή έχετε μεγάλη ευαισθησία και ένταση, καλείστε και πάλι να αγκαλιάσετε το πεπρωμένο σας.
Το πεπρωμένο σας είναι να γίνετε έvας εμπvευσμέvos ηγέτης Εκπληρώ­στε τις απαιτήσει της πνευματικής ζωής και θα γίνετε ο ηγέτης που γεν­νηθήκατε να είστε.


Κυρίαρχος Αριθμός Πεπρωμένου 22/4
Με έναν Κυρίαρχο Αριθμό Πεπρωμένου 22/4, η αποστολή σας στη ζωή είναι να χτίσετε το όνειρο και να εκτελέσετε σχέδια και εγχειρήματα που θα ωφελήσουν την ανθρωπότητα. Ο σκοπός σας είναι η υλοποίηση σχεδίων δoυλεύovτας στον υλικό κόσμο με πρακτικό τρόπο και χρησιμoπoιώvτας πνευματικές αρχές.
Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη ζωή σας θα σας διδάξουν να εκφράζετε την ικανότητα και την αποτελεσματικότητά σας, κι αν πατάτε γερά στη γη και είστε πιστοί στη φύση σας, η οποία σας λέει να μην τα παρατάτε ποτέ, θα σας δοθούν μεγάλεs ευκαιρίες  ώστε να κινηθείτε προς το πεπρωμένο σας. Ακόμη κι αν είστε ξεροκέφαλοι ή δεν μπορείτε να δεχθείτε τα ελαττώματα των άλλων, καλείστε και πάλι να αγκαλιάσετε το πεπρωμένο σας. 
Το πεπρωμένο σας είναι να γίνετε Aρχιτέκτονες. Φέρτε τον πνευματικό νόμο στον υλικό κόσμο.


Κυρίαρχος Αριθμός Πεπρωμένου 33/6
Με έναν Κυρίαρχο Αριθμό Πεπρωμένου 33/6, η αποστολή σας στη ζωή είναι να φέρετε στον κόσμο την ανώτερη συνειδητότητα της αγάπης. Ο σκοπός σας είναι να υπηρετείτε με ανιδιοτελή αγάπη και να διδάξετε ότι η ζωή μπορεί να είναι διασκεδαστική και γεμάτη αγάπη.
Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη ζωή σας θα σας διδάξουν να εντείνετε αυτό που αντιπροσωπεύει το 3 -χαρά, φως και δημιουργικότητα- κι αν γίνετε ηγέτες στον τομέα της υπηρεσίας και της αγάπης, θα έχετε μεγάλες ευκαιρίες να κινηθείτε προς το πεπρωμένο σας. Ακόμη κι αν είστε υπερβολικά συναισθηματικοί ή αποθαρρύνεστε από τη φτώχια που βλέπετε στον κόσμο, καλεί­στε και πάλι να αγκαλιάσετε το πεπρωμένο σας.
Το πεπρωμένο σας είναι να γίνεται οι πρωτοστάτες της θεραπείας. Αγα­πάτε και διδάσκετε την αγάπη για να μας θεραπεύσετε όλoυs.


Μια Τελευταία Σημείωση για τον Αριθμό του Πεπρωμένου
.
Δεν υπάρχουν «κακοί» αριθμοί. Όλοι οι αριθμοί οδηγούν στην επιτυχία και δείχνουν το δρόμο για να πετύχετε το σκοπό σας. Γι’ αυτό, μην εύχεστε να είχατε τον αριθμό κάποιου άλλου -αυτός που έχετε είναι ο τέλειος για σας.
Χρειάζονται πολλά χρόνια και πολλοί κύκλοι για να αντιληφθούμε το πώς μας ταιριάζει ο συγκεκριμένος Αριθμός του Πεπρωμένου. Όταν δεν μας αρέσει έvας αριθμός η συχνότερη αιτία είναι επειδή δεν μας αρέσουν οι αρνητικές πλευρέs του εαυτού μας. Επιμείνετε. Μπορείτε να μάθετε πολλά και σημαντικά πράγματα απ’ αυτούς τους αριθμoύς.Απόσπασμα από το βιβλίο 
«Αριθμολογία» 
των Kay Lagerquist & Lisa Lenard
εκδόσεις Διόπτρα